ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περίοδος από 01/07 έως 31/07

Λιμάνι - Λιμάνι (Καραβοστάσης) 10,00 €
Λιμάνι - Λιβάδι 15,00 €
Λιμάνι - Χώρα 25,00 €
Λιμάνι - Αγκάλη 30,00 €
΄Λιμάνι - Άνω Μεριά 35,00 €
Λιμάνι- Αμπέλι 40,00 €
Λιμάνι- Άγιος Γεώργιος 40,00 €
Λιμάνι - Πετούσης 35,00 €
Λιβάδι - Πετούσης 35,00 €
Λιβάδι - Χώρα 30,00 €
Λιβάδι - Αγκάλη 35,00 €
Λιβάδι - Άνω Μεριά 40,00 €
Λιβάδι - Αμπέλι 45,00 €
Λιβάδι - Άγιος Γεώργιος 45,00 €
Πετούσης - Χώρα 25,00 €
Πετούσης - Αγκάλη 30,00 €
Πετούσης - Άνω Μεριά 35,00 €
Πετούσης - Άγιος Γεώργιος 40,00 €
Πετούσης - Αμπέλι 40,00 €
Χώρα - Αγκάλη 25,00 €
Χώρα - Άνω Μεριά 30,00 €
Χώρα - Άγιος Γεώργιος 35,00 €
Χώρα - Αμπέλι 35,00 €
Αγκάλη - Άνω Μεριά 25,00 €
Αγκάλη - Άγιος Γεώργιος 30,00 €
Αγκάλη - Αμπέλιι 30,00 €
Άνω Μεριά - Άγιος Γεώργιος 25,00 €
Άνω Μεριά - Αμπέλι 25,00 €
Αμπέλι - Άγιος Γεώργιος 25,00 €